Single digital gateway och en fördjupning i det tekniska systemet

Kapitel

Den digitala ingången Single digital gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU. De olika delarna bidrar till att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur.

Henrik Bengtsson och Fredrik Wessén, konsulter inom SDG ger en fördjupning i det tekniska systemet för informationsutbyte.

Från Digg forum 28 mars 2023.

Längd: cirka 33 minuter.

Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

Det är ett flertal svenska organisationer som behöver ansluta sig till det tekniska systemet för bevisutbyte. Läs om vad det tekniska systemet för bevisutbyte är samt vad som gäller för bevisutbyte och engångsprincipen.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan