Hur går det för digitaliseringen i Sverige?

Kapitel

Arvid Perbo, analytiker på Digg, presenterar en lägesbild över digitaliseringen i Sverige med utgångspunkt i rapporten ”Digitala Sverige 2022” som Digg släppte den 1 mars 2023. Rapporten tar avstamp i målen från EU:s policyprogram för det digitala decenniet och ger en överblick över Sveriges digitala kompetens, bredbandsinfrastruktur, näringslivets digitalisering och den digitala förvaltningen.

Rapporten Digitala Sverige 2022

Från Digg forum 28 mars 2023.

Längd: cirka 26 minuter.

Mer inom området Omvärldsbevakning och analys

Läs mer om Omvärldsbevakning och analys

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan