Vägledningar för digitaliserings- och automationsvänlig lagstiftning

Kapitel

Digg har arbetat med två vägledningar: vägledning för digitaliseringsvänlig författning och vägledning för automationsvänlig författning.

Jens Tiensuu och Louise Wikström, jurister på Digg, presenterar innehållet i vägledningarna och de rekommendationer som Digg ger.

Från Digg forum 14 februari 2023.

Längd: cirka 32 minuter.

Fler filmer om Juridisk vägledning

Mer om Juridisk vägledning