Single digital gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

Kapitel

Inom EU utvecklas nu ett tekniskt system för gränsöverskridande bevisutbyte som en del av uppfyllandet av EU-förordningen om Single Digital Gateway. Digg utvecklar de svenska förvaltningsgemensamma funktionerna som behövs för att svenska behöriga myndigheter ska uppfylla kraven i förordningen.

Elna Fredriksson, specialist inom SDG-förordningen och Fredrik Wessén, verksamhetsarkitekt, berättar om det tekniska systemet, hur arbetet går till inom EU samt hur utvecklingen av funktionerna framskrider.

Från Digg forum 14 februari 2023.

Längd: cirka 33 minuter.

Det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

Det är ett flertal svenska organisationer som behöver ansluta sig till det tekniska systemet för bevisutbyte. Läs om vad det tekniska systemet för bevisutbyte är samt vad som gäller för bevisutbyte och engångsprincipen.

Mer inom området Single digital gateway

Läs mer om Single digital gateway

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan