Hur går det med tillgängligheten på webben?

Kapitel

Dåliga kontraster, att det är svårt att se vad som är i fokus och att rubriker inte är inte uppmärkta som rubriker är exempel på vanliga tillgänglighetsbrister på de webbplatser som Digg granskat under 2022.

De vanligaste bristerna är samma för 2022 som under den förra tillsynsperioden (2020-2021).

Längd: 1:24 minuter

Om ingående övervakning

En ingående övervakning innebär att Digg manuellt granskar tillgängligheten på utvalda sidor på en webbplats, app eller e-tjänst. Innan granskningen kontaktar vi aktören om att granskning kommer att ske och efteråt skickar vi påpekande om rättelse om vi upptäckt brister.

Mer inom området Tillgänglighet och inkludering

Läs mer om Tillgänglighet och inkludering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan