SDK Innehållsspecifikation Meddelande

Kravspecifikation som reglerar integrationskrav för parter som avser att ansluta meddelandesystem till Säker digital kommunikation (SDK).

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.3.3
Version: 1.5

Den här sidan reglerar hur ett så kallat ostrukturerat SDK-meddelande ska utformas för att kunna utbytas mellan deltagarorganisationer som är anslutna till SDK-federationen.

Specifikationen beskriver meddelandetyp (dokumenttyp) riv:infrastructure:messaging:MessageWithAttachments.
Den utgör kravspecifikation och fungerar som ett teknikneutralt, formellt regelverk som reglerar integrationskrav för parter som avser att ansluta system för samverkan enligt denna dokumenttyp.

Läs mer om innehållsspecifikationer för meddelandetyper här Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: