Digital tillgänglighet – vad behöver du som offentlig aktör göra?

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Här hittar du vad du måste göra för att leva upp till lagen.

Vad behöver du som offentlig aktör göra?

 1. Skaffa kunskap om kraven som gäller.
 2. Håll koll på era webbplatser, appar och annan digital service.
 3. Inventera för att se om och var brister finns.
 4. Identifiera var nyttan är som störst.
 5. Åtgärda tillgänglighetsbristerna.
 6. Testa de åtgärder ni gjort.
 7. Publicera/uppdatera tillgänglighetsredogörelsen.

Skaffa kunskap om standarden och kraven

Den europeiska standarden heter EN 301549. Den innehåller kriterier för tillgänglighet och även kriterier från den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Genom att följa dessa standarder lever din digitala service upp till kraven på tillgänglighet.

Håll koll på era webbplatser, appar och annan digital service

Vissa organisationer har bara en webbplats medan andra kan ha ett flertal. Hitta vilka webbplatser ni har, om de omfattas av lagen och när de måste leva upp till kraven. Tänk på att även mobila applikationer omfattas av lagen.

Inventera för att se om och var brister finns

När ni hittat era webbplatser måste ni inventera dem för att se var det finns brister. Tänk på att:

 • varje sida ska inventeras.
 • inventeringen omfattar både innehåll och teknik.
 • sidmallar kan inventeras ”en gång för alla”.
 • kännedom om tjänsten är viktigt hos den som inventerar.
 • mycket går att inventera utan expertkunskaper.

Identifiera var nyttan är som störst

Om ni hittar flera brister, identifiera vilken brist som ger störst nytta att åtgärda. Det kan exempelvis vara en tjänst som många av era besökare använder eller en tjänst som avlastar era handläggare.

Åtgärda bristerna

Åtgärda bristerna så de lever upp till kraven i lagen. Tänk på att det kan handla om både redaktionella och tekniska åtgärder. Därför måste exempelvis både redaktörer och webbutvecklare involveras i arbetet.

Testa åtgärder

Testa att de åtgärder ni gjort. Det kan ni göra via olika typer av metoder. Det finns ett flertal företag som utför tester och analyser utifrån kraven i lagen. Det finns även ett flertal verktyg för att testa tillgänglighet på webbplatser, det finns dock inget heltäckande verktyg.

Publicera tillgänglighetsredogörelse

Publicera och uppdatera regelbundet en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen, appen eller den digitala tjänsten.

På sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse finns instruktioner och information om vad en tillgänglighetsredogörelse ska innehålla.

Läs mer

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Filmer på Digg play om digital tillgänglighet

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: