DOS-lagen och Diggs föreskrifter

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Kraven i lagen

DOS-lagen, eller Lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service, innehåller bestämmelser som innebär att de tjänster och den information som en offentlig aktör har på en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgängliga. Digital service uppfyller kraven genom att vara:

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Tillgänglighetsredogörelse

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen (digg.se)

Webbplatsen, appen eller den digitala tjänsten ska vara tillgänglig

Genom att följa den europeiska standarden EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Det här är EN 301 549 och WCAG 2.1

Rättslig vägledning och föreskrifter

På Diggs webbplats finns en rättslig vägledning som vänder sig till samtliga kompetenser som arbetar med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) med syftet att öka förståelsen för lagen och dess tillämpningsområde. Där finns även Diggs föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: