Skapa tillgängliga pdf-dokument

När du skapar en tillgänglig pdf bör du göra så mycket som möjligt i originaldokumentet. Använd formatmallar i originaldokumentet där rubriker, ingresser, brödtext och bilder är korrekt uppmärkta.

För att skapa en tillgänglig pdf är det smidigt om du använder en formatmall i originaldokumentet där rubriker, ingresser, brödtext och bilder är korrekt uppmärkta.

När du konverterar dokumentet till pdf, kan du behöva göra justeringar beroende på vilken version av till exempel Microsoft Word du använder. De kompletteringarna görs ofta i Adobe Acrobat Pro. Vilken version av programmet du använder, liksom med vilket program du skapat pdf-filen, kan påverka resultatet. Säkrast är att konvertera till pdf med Adobe Acrobat Pro eller välja ”Spara som pdf” i MS Word.

Det viktigaste vid konverteringen är att texten verkligen är text, och inte text som skannats in som en bild. Om du har gjort det kan du efteråt analysera och omvandla innehållet till text i Acrobat.

Kriterier för tillgängliga pdf-dokument

PDF-dokument ska följa kriterierna i EN 301 549, kapitel 10 (etsi.org) Länk till annan webbplats., för att uppfylla DOS-lagens krav på digital tillgänglighet. Detta gäller alla typer av dokument som inte är i html-format.

Skapa en tillgänglig pdf

När du skapar en tillgänglig pdf bör du göra så mycket som möjligt i originaldokumentet, till exempel i Microsoft Word eller Adobe Indesign, i annat fall måste du komplettera med inställningar i Adobe Acrobat Pro.

Några grundläggande riktlinjer

Detta är inte en komplett guide och den säkerställer inte att din pdf är helt tillgänglig.

Tagga dokumentet

Filen ska vara försedd med kodade taggar i ett tagg-träd . I Word gör du det genom att välja ”Visa taggar för dokumentstruktur”. Du kan göra det efter konverteringen genom att välja ”Lägg till taggar i dokumentet” i Acrobat.

Taggar

  • Rubriker med rubriknivåer (<h1>, <h2>)
  • Tabeller (<table>)
  • Tabellrubriker (<th>)
  • Kolumner (<tr>)
  • Punktlistor (<l>)
  • Innehållsförteckning (<toc>)

Textalternativ till bilder

Förse bilder, diagram och bildbaserade figurer med alternativtexter.

Läsordning

Definiera läsordningen. Normalt ska den vara inställd på ”Använd dokumentstruktur”.

Dokumenttitel

Ange dokumenttitel och författare. Det gör du under ”Dokumentegenskaper”. Där definierar du även språket dokumentet är skrivet i. Insprängd text på andra språk ska ges egen språkkodning.

Innehållsförteckning

Gör en innehållsförteckning i längre dokument, gärna presenterad som bokmärken i pdf:en. Klicka på bokmärkessymbolen till vänster i programfönstret för att redigera bokmärkena i Acrobat.

Kopiering av dokument?

Se till att kopiering av dokumentet är tillåtet. Det gör du under säkerhetsinställningar i Acrobat. Vill du ändå låsa dokumentet kan du kryssa i att göra det tillgängligt för skärmläsare.

Överväg komprimering

Om filen blivit onödigt stor efter de tillagda inställningarna, kan du välja att komprimera den senare.

Kontrollera tillgänglighet

Kontrollera tillgängligheten när filen är klar. Det finns ett inbyggt testverktyg i Acrobat som du kan använda.

Automatiska kontroller täcker inte allt. Kontrollera manuellt sådant som exempelvis alternativtexter, att taggningen är korrekt och att rubriker, bilder med mera ligger i rätt läsordning och att färger har tillräckliga kontraster.

Testa även själv med talsyntes eller skärmläsare, och låt gärna synskadade personer testa att dokumentet läses upp korrekt för deras hjälpmedel.

Fördjupning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: