Appar som omfattas av DOS-lagen

De appar som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) måste vara tillgängliga, vilket innebär att de ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta.

Offentliga aktörer kan säkerställa att deras appar lever upp till de tekniska tillgänglighetskraven genom att se till att apparna följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 (V3.2.1).

Appar som som följer standard lever upp till de tekniska kraven i DOS-lagen

De avsnitt som ska tillämpas på appar finns uppräknade i Annex A (bilaga A) i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Kriterier i WCAG som gäller för appar

Många av avsnitten i EN-standarden som ska tillämpas på appar finns i kapitel 11 som handlar om mjukvara. Liksom för webbplatser är det många av avsnitten för appar som bygger på eller hänvisar till framgångskriterier i WCAG 2.1 på nivå A och AA. Det är i stor utsträckning samma WCAG-kriterier som ska tillämpas på både appar och webbplatser, men det finns undantag.

Kriterier i WCAG som inte gäller för appar

Det finns några WCAG-kriterier som gäller för webbsidor men som enligt EN-standarden inte ska tillämpas på appar:

 • 2.4.1 Gör det möjligt att hoppa förbi återkommande innehåll
 • 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar
 • 2.4.5 Erbjud flera sätt att navigera
 • 3.1.2 Ange språkförändringar i koden
 • 3.2.3 Var konsekvent i navigation
 • 3.2.4 Konsekvent benämning

Öppen eller stängd funktionalitet påverkar vad som gäller för appar

Speciellt för appar är också att för vissa avsnitt ska ett WCAG-kriterium tillämpas enbart för produkter som har öppen funktionalitet.

Om produkten däremot har stängd funktionalitet, exempelvis att den inte går att använda med hjälpmedel, ska inte WCAG-kriteriet tillämpas. Istället behöver funktionalitet implementeras så att produkten kan användas utan de hjälpmedel som stängs ute.

Kriterier i EN-standarden som bara gäller för appar

Totalt sett är det ett större antal avsnitt i EN-standarden som är tillämpbara på appar jämfört med webbplatser. Nedan listas avsnitt som gäller speciellt appar. Dessa gäller alltså utöver de som baseras på WCAG, och de krav i kapitel 5, 6, 7, 10, 11 och 12 som även gäller för webbsidor.

Observera att följande enbart är förenklade beskrivningar och inte officiella översättningar av EN-standarden.

I kapitel 11 finns, utöver de avsnitt som bygger på WCAG, även följande avsnitt som gäller endast för appar:

 • 11.5.2.3 Användning av tillgänglighetstjänster
 • 11.5.2.5 Objektinformation
 • 11.5.2.6 Rader, kolumner och rubriker
 • 11.5.2.7 Värden
 • 11.5.2.8 Kopplade etiketter
 • 11.5.2.9 Strukturella relationer
 • 11.5.2.10 Text
 • 11.5.2.11 Lista befintliga åtgärder
 • 11.5.2.12 Utföra befintliga åtgärder
 • 11.5.2.13 Följa fokus och markering
 • 11.5.2.14 Ändra fokus och markering
 • 11.5.2.15 Meddela förändringar
 • 11.5.2.16 Ändra egenskaper och tillstånd
 • 11.5.2.17 Ändra värden och text
 • 11.6.2 Ingen störning av tillgänglighetsfunktioner

På samma sätt gäller följande avsnitt i kapitel 5 bara för appar:

 • 5.5.1 Alternativa sätt att hantera
 • 5.5.2 Urskilja komponenter
 • 5.6.1 Status via känsel eller ljud
 • 5.6.2 Visuell status
 • 5.7 Repeterande tangenter
 • 5.8 Tolerans för dubbeltryckningar
 • 5.9 Flera samtidiga handgrepp

Användning av tillgänglighetstjänster

Användning av tillgänglighetstjänster (avsnitt 11.5.2.3) handlar om att användargränssnittet ska kommunicera med befintliga API:er i operativsystemet för att fungera så bra som möjligt med hjälpmedel.

På plattformar som saknar, eller inte tillåter programvara att kommunicera med dessa API:er, måste appens användargränssnitt ändå fungera ihop med olika tillgänglighetshjälpmedel. Den som utvecklar användargränssnittet till en app ska alltså se till att förmedla relevant maskinläsbar information om de olika objekten, så att hjälpmedel kan komma åt dem via standard-API:erna i den mobila enhetens operativsystem.

Information och relationer mellan komponenter

Avsnitt 11.5.2.5 till och med 11.5.2.10 handlar i grova drag om att information och relationer mellan komponenter i användargränssnittet måste förmedlas på ett maskinläsbart sätt, så att användare med hjälpmedel kan förstå innehållet.

Lista och utföra befintliga åtgärder

Lista existerande åtgärder (avsnitt 11.5.2.11) och Utföra existerande åtgärder (avsnitt 11.5.2.12) säger att de möjliga åtgärder som en användare kan utföra med komponenter i användargränssnittet ska presenteras för hjälpmedel, det vill säga de ska vara maskinläsbara. Där säkerhetskraven tillåter ska det vara möjligt att utföra åtgärderna maskinellt med hjälpmedel.

Följa och ändra fokus och markering

Genom att följa avsnitten Följa fokus och markering (avsnitt 11.5.2.13) och Ändra fokus och markering (avsnitt 11.5.2.14) säkerställs att appen tillhandahåller maskinläsbar information och mekanismer för att följa fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut för komponenter i användargränssnittet. När säkerhetskraven medger det ska appen låta hjälpmedel att maskinellt ändra fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut.

Meddela förändringar

Meddela förändringar (avsnitt 11.5.2.15) säger att förändringar av de maskinläsbara attribut, som det hänvisas till i avsnitt 11.5.2.5 till och med 11.5.2.11 samt 11.5.2.13, ska förmedlas till hjälpmedel.l.

Ändra egenskaper, tillstånd, värden och text

Ändra egenskaper och tillstånd (avsnitt 11.5.2.16) och Ändra värden och text (avsnitt 11.5.2.17) innebär att det ska, när säkerhetskraven medger, vara möjligt att med hjälpmedel ändra tillstånd, egenskaper, värden och textinnehåll i appen på ställen där användare ska kunna ändra sådant.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: