Publicera dokument i html

Publicera i första hand dokument, till exempel rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (html).

Överväg noggrant valet av format när du ska publicera något på webbplatsen. Oftast är det bäst att presentera informationen direkt i html. Om du lägger ut information i exempelvis pdf- eller wordformat blir den betydligt svårare att söka och komma åt för personer som till exempel surfar via en mobiltelefon eller saknar den programvara som behövs.

Rekommendationer för dokument

Använd html i första hand

Publicera dokument i standardformatet html. Då kan alla komma åt din information utan att använda en viss datorplattform, eller ett program som kostar pengar, till exempel Word.

Sammanfatta i html

Om du har dokument i andra format än html, sammanfatta dem i html, så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det.

Utforma för skärm

Utforma dokument så att de enkelt kan läsas på skärm. Då bidrar du till att färre användare skriver ut på papper.

Skapa tillgängliga pdf:er

Om du använder pdf:er, se till att de skapas så att de blir tillgängliga.

Dokument som kan behöva annat format än html:

  • långa dokument som i första hand är tänkta att läsas i utskrivet format
  • statiska över tid, lagtexter, regleringsbrev och instruktioner
  • beroende av att layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt
  • bundna enligt lag att se ut på ett specifikt sätt
  • illustrerade med tabeller med flera kolumner, eller innehåller matematiska formler eller andra element som kräver särskilda dokumentformat.

Relaterad information

Skapa tillgängliga pdf:er

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: