Sökresultat

10 sökträffar på Svenskt ramverk för digital samverkan

 1. Svenskt ramverk för digital samverkan

  Svenskt ramverk för digital samverkan Sammanfattning För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera

  1. Digg
  2. Analys och uppföljning
  3. Publikationer
 2. Svenskt ramverk för digital samverkan

  Svenskt ramverk för digital samverkan Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Den innebär helt nya förutsättningar, behov och villkor

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
 3. Använd svenskt ramverk för digital samverkan

  Använd svenskt ramverk för digital samverkan Syftet med Svenskt ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga aktörer att samverka digitalt och fungera effektivt

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Regler och rekommendationer
 4. Grundläggande principer för digital samverkan

  Grundläggande principer för digital samverkan 1. Samverka som förstahandsval Den offentliga sektorn behöver stärka sin förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv och

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Svenskt ramverk för digital samverkan
 5. Rekommendationer för offentliga organisationer

  Rekommendationer för offentliga organisationer Rekommendationerna visar på riktning för vad offentliga organisationer behöver göra för att kunna samverka på ett mer effektivt sätt.

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Svenskt ramverk för digital samverkan
 6. Tjänsten för regler och rekommendationer ger stöd i vad som gäller kring digital inkludering

  Tjänsten för regler och rekommendationer ger stöd i vad som gäller kring digital inkludering Genom vår tjänst får du information om digital inkludering och tillgänglighet samlad på

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Digital tillgänglighet
 7. Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

  Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv Sammanfattning Digg har i huvudsak inte några synpunkter på utredningens förslag förutom följande

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2020
 8. Rekommendationer för upphandling av data

  Rekommendationer för upphandling av data Inledning Genom att följa dessa rekommendationer kan offentliga verksamheter skapa bättre förutsättningar för att kostnadseffektivt kunna

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Öppna och delade data
  4. Offentliga aktörer
 9. Vägledning för att tillgängliggöra information

  Vägledning för att tillgängliggöra information En viktig grund för arbetet med att tillgängliggöra information är de övergripande principerna för tillgängliggörande av information

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Öppna och delade data
  4. Offentliga aktörer
 10. Diggs rekommendationer för att utforma digitaliseringsvänliga regelverk

  Diggs rekommendationer för att utforma digitaliseringsvänliga regelverk Skriv tydligt och precist Ett tydligt språk är lättare att förstå både för dem som ska tillämpa regelverket

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Utforma regelverk digitaliseringsvänligt