Svenskt ramverk för digital samverkan

Sammanfattning

För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Det svenska ramverket för digital samverkan ska vara ett stöd för alla offentliga och offentligt finansierade organisationer att navigera i samma riktning och därigenom kunna utbyta information på ett effektivt sätt. Från och med den 31 januari 2020 har Digg ansvaret för Svenskt ramverk för digital samverkan.

Svenskt ramverk för digital samverkan (pdf) Pdf, 800.6 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: