Snart måste alla offentliga aktörers mobila applikationer vara tillgängliga

Nu är det två månader kvar tills att även mobila applikationer omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Från den 23 juni 2021 ska alla offentliga aktörers mobila applikationer vara tillgängliga.

Vad är en mobil applikation?

Enligt Diggs föreskrifter är en mobil applikation en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. Enligt föreskrifterna är en mobilanpassad webbplats eller webbapplikation som nås via en webbläsare inte en mobil applikation, utan en webbplats.

Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen

Offentliga aktörers mobila applikationer måste leva upp till kraven på tillgänglighet. Kraven i lagen kan uppnås genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Du som offentlig aktör måste också tillhandahålla tillgänglighetsredogörelser för dina mobila applikationer. Redogörelserna ska bland annat innehålla en funktion eller länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Så granskar Digg mobila applikationer

Digg kommer att granska tillgängligheten i minst sex mobila applikationer under nuvarande övervakningsperiod, som sträcker sig från 23 juni till 22 december i år. Granskningen genomförs manuellt utifrån vår tillsynsmanual, som är öppen för alla att ta del av.

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Diggs uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 men kraven i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga och kommunala myndigheter men även vissa privata aktörer omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: