Webbtillgänglighet och automatiska testverktyg – så fungerar det

Automatisk testning av tillgänglighet innebär att använda ett automatiskt testverktyg för att kontrollera hur tillgänglig en webbplats är.

Automatiska testverktyg skannar och analyserar innehållet på en webbplats och letar efter brister i tillgängligheten utifrån en viss uppsättning regler.

Dessa verktyg kan fungera som ett grundläggande stöd i arbete med webbtillgänglighet, men kan aldrig ersätta manuella tester. Detta eftersom automatiska verktyg bara kan kontrollera det tekniska på en webbplats. Tillgänglighet omfattar även redaktionellt innehåll. Det kräver alltid manuell bedömning.

De automatiska testverktygen kan inte testa alla krav, i bästa fall klarar de cirka 40 procent.

Hur fungerar automatiska testverktyg?

– Olika verktyg kan identifiera olika brister, beroende på hur verktyget är uppbyggt. De automatiska testverktygen kan heller inte testa alla krav, i bästa fall cirka 40 procent. De kan ge en första överblick på vad som eventuellt kan vara en brist, men en sådan brist behöver inte nödvändigtvis vara ett riktigt fel. Man behöver alltid komplettera med manuell granskning, säger David Jakobsson, specialist inom digital tillgänglighet på Digg.

Automatiska testverktyg och de resultat de tar fram behöver därför alltid ses som indikationer på vad som kan vara brister på webbplatsen. Resultaten visar inte hela bilden, eftersom verktygen bara kan testa vissa områden.

– Automatiska testverktyg kan testa vissa saker på en webbplats. Ett exempel som verktyget kan analysera är om rubriker på en webbsida är uppmärkta i rätt ordning. Verktyget kan däremot inte avgöra om rubriker är tillräckligt beskrivande. Både ordningen och det rubriker ska beskriva är tillgänglighetskriterier, men bara det ena kan bedömas av ett automatiskt verktyg, fortsätter David Jakobsson.

På digg.se finns fler exempel på tillgänglighetsbrister och fel som automatiska tester kan och inte kan identifiera.

Varje år genomför Digg förenklad tillsyn av offentliga aktörers webbplatser

– Vi använder ett automatiskt testverktyg för att skanna av och analysera ett antal slumpmässigt utvalda webbsidor på varje webbplats. När den automatiska analysen är klar skapas en rapport med resultat och anmärkningar som vi skickar till respektive aktör, avslutar David Jakobsson.

Under 2024 fokuserar Digg på att granska webbplatser som tillhör

  • vårdgivare
  • statliga myndigheter
  • regional kollektivtrafik.

Film: Automatiska tester av webbtillgänglighet – det här behöver du känna till

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: