Sommarläsning från Digg – du har väl inte missat våra rapporter

På Digg arbetar vi brett med digitaliseringsfrågor och en del i arbetet är att sammanställa rapporter om digitaliseringen i Sverige. Här tipsar vi om läsning som ger en bild av hur det går för digitaliseringen men också publikationer där vi djupdyker i olika frågor.

Digitala Sverige 2022

Denna rapport svarar på ett regeringsuppdrag om att ge en övergripande bild av digitaliseringen i Sverige utifrån målen för digitaliseringspolitiken. Det är tredje året i rad som Digg genomför analysen.

– Årets analys visar att Sverige generellt sett ligger långt fram i internationell jämförelse när det gäller digitalisering. Men vi är sällan föregångare och det vi ser är att andra länder börjar komma i kapp och även gå om oss inom vissa områden, berättar Arvid Perbo, analytiker på Digg som är huvudansvarig för rapporten.

Digitala Sverige 2022

Perspektiv på digitalisering - Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter

Denna rapport fokuserar på att lyfta diskussioner kring digitaliseringens nettoeffekter när det gäller klimat- och miljöfrågor. I rapporten har vi valt att ge en överblick över områden som Digg bedömer ha relevans för frågan om dessa nettoeffekter.

Perspektiv på digitalisering - Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter

Vem är det som svarar? Digg reflekterar kring utvecklingen av AI-baserad analys

Här stiftar vi bekantskap med det AI-baserade systemet ChatGPT. Vi ställer frågor i olika svårighetsgrad och undersöker hur väl ChatGPT kan analysera utvecklingen och utmaningarna av digitaliseringen i Sverige. Målet med rapporten är att bättre förstå det AI-baserade systemets analytiska förmågor. Kan hen rent av fungera som analytiker på Digg?

Vem är det som svarar? Digg reflekterar kring utvecklingen av AI-baserad analys

Digg reflekterar: Självmål i målstyrningen - Digg reflekterar kring digitaliseringens komplexitet

Här fördjupar sig författarna i diskussioner kring den komplexa frågan om att sätta mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Publikationen tar upp viktiga förändringar som skett i målbilden för digitaliseringspolitiken under det senaste decenniet, vad forskningen säger om mål och målstyrning och ger ett par exempel på målstyrning från andra länder. Vi diskuterar också digitaliseringen som en del av ett komplext verksamhetssystem och hur detta faktum påverkar utformningen av målbilder och målstyrning på digitaliseringsområdet.

Digg reflekterar - Självmål i målstyrningen?

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: