Digg reflekterar: Självmål i
målstyrningen - Digg reflekterar kring
digitaliseringens komplexitet

I första utgåvan av Digg reflekterar fördjupar sig författarna i diskussioner kring den komplexa frågan om att sätta mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

I den första utgåvan av Digg reflekterar fördjupar vi oss i frågan om målstyrning av digitaliseringen. Vi tar upp de viktiga förändringar som skett i målbilden för digitaliseringspolitiken under det senaste decenniet, vad forskningen säger om mål och målstyrning och ger ett par exempel på målstyrning från andra länder. Vi diskuterar också digitaliseringen som en del av ett komplext verksamhetssystem och hur detta faktum påverkar utformningen av målbilder och målstyrning på digitaliseringsområdet.

Digg reflekterar är en publikationsserie från Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som ges ut en till två gånger per år.
I Digg reflekterar belyser vi aktuella frågeställningar inom digitaliseringsområdet. Vi ställer nyfikna frågor i stället för att ge svar, och sammanställer kunskap som ger skäl till ytterligare funderingar i syfte att främja diskussion om angelägna ämnen med beslutsfattare, praktiker och andra med intresse för digitalisering.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: