Therese, specialist

Therese Pa-Vestin är specialist på enheten för digital identitet och auktorisation. Hon tycker att identitetsområdet är det absolut mest intressanta arbetsområdet på Digg – tätt följt av arbetet med digital post.

Vad är din roll inom Digg och vilka är dina arbetsuppgifter?

– Jag arbetar med att vägleda offentliga aktörer som har behov av inloggningslösningar med e-legitimationer och med att granska offentliga aktörer som vill bli utfärdare av e-legitimation och som vill teckna avtal med Digg. Förutom det arbetar jag bland annat med att planera event som till exempel e-legitimationsdagarna, som arrangeras varje år.

Vad tror du att andra inte vet om Digg?

– Jag tror att många inte vet hur framåtdrivande myndigheten egentligen är. Digg handhar ett stort antal varierande uppgifter och genomför utredningar och analyser. Många vet nog inte heller vilket brett uppdrag vi har och att det rör hela det offentliga Sverige.

Vad är det bästa med att jobba på Digg?

– Att man får jobba med komplexa frågor där teknik och juridik möts och att arbetsuppgifterna är mycket varierande. Dessutom har vi otroligt kompetenta kollegor och en prestigelös och hjälpsam atmosfär på arbetsplatsen.

Finns det några särskilda egenskaper du anser vara viktiga när man arbetar på Digg?

– Man behöver vara lite föränderlig och tycka om att arbeta både långsamt och fort – och att snabbt kunna ställa om. Det är också viktigt att gilla både teknik och juridik och förhålla sig till det.

Om du skulle rekommendera en vän att söka sig till Digg, vilka argument skulle du välja?

– Orden jag skulle använda är att arbetet på Digg är utmanande, det är roligt och flexibelt med ett högt tempo. Vi arbetar med många roliga och intressanta områden.


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: