Joakim, analytiker

Joakim Sjunnesson jobbar som analytiker inom Digg. Han tycker att digitalisering är något väldigt intressant då det finns överallt och påverkar samhället i stort.

Joakim har jobbat drygt 10 år på olika myndigheter. Han har sett digitaliseringen som en röd tråd i sina tidigare arbeten och menar att digitalisering och dess påverkan finns överallt i samhället. Joakim trivs bra i rollen som analytiker på Digg och tycker att det är intressant att jobba med omväxlande och breda frågor som påverkar oss alla i en tid av omställning.

Vad är din roll inom Digg och vilka är dina arbetsuppgifter?

– Jag jobbar som analytiker och mitt arbete handlar mycket om att läsa och författa texter. Jag deltar också i olika kommunikativa sammanhang.

Vad är det bästa med att jobba på Digg?

– Att det är frihet under ansvar, samt hela digitaliseringsarbetet då det är väldigt intressant. Min närmaste chef är väldigt bra och jag upplever att jag får mycket förtroende av arbetsledning och chef. Jag jobbar mest hemma och jag tycker det är skönt att ha den möjligheten. Då jag har småbarn är det mycket med att skjutsa och hämta och då är det skönt med förtroendearbetstid. Det bidrar med livskvalitet på totalen. Som anställd på Digg får man livet att gå ihop på ett bra sätt.

Finns det några särskilda egenskaper du skulle säga är extra viktiga på Digg?

– I rollen som analytiker skulle jag säga att det är bra att vara en bildad generalist. Det är bra att kunna ha ett helikopterperspektiv och inse att digitalisering inte enbart handlar om teknik, utan det är så mycket mer.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: