Elin, enhetschef

Elin Hultkvist är enhetschef på Enheten för digital post och e-handel. Hon tycker att Digg är en spännande arbetsplats som behandlar intressant frågor.

Vad är din roll inom Digg och vilka är dina arbetsuppgifter?

– Jag är enhetschef på Enheten för digital post och e-handel och då är jag personalansvarig för dem som arbetar med de frågorna. Enheten som sådan har ansvar för digital post och infrastrukturen Mina meddelanden som gör att myndigheter, kommuner och regioner kan skicka digitala brev till digitala brevlådor. Vi ansvarar också över e-faktura och e-handel.

Vad tror du att andra inte vet om Digg?

– Bredden på alla frågor vi hanterar. Digg ska vara experter, komma med välkvalificerade uttalanden och bedömningar, samtidigt som vi ska påverka digitalisering inom väldigt många områden. Det finns också väldigt duktig och kompetent personal inom myndigheten. Vi jobbar mycket tillsammans för att kunna lösa de komplexa frågor som vi möter.

Finns det några särskilda egenskaper du skulle säga är extra viktiga på Digg?

– Man måste brinna för de frågor vi arbetar med och tycka att det är roligt och spännande med digitalisering. Det är också bra att ha ett helhetsperspektiv då det är många frågor vi har som påverkar andra områden, man måste se samhällsnytta. Att vara orädd och nyfiken är också bra egenskaper då man ofta inom Digg får dyka in i komplicerade problemställningar.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: