Till innehållet

Digital post

Fler än fyra miljoner privatpersoner och företag har en digital brevlåda dit de kan få post från offentliga aktörer digitalt istället för på papper. Det är snabbt, säkert och miljövänligt – och posten är alltid tillgänglig. Vi på DIGG ansvarar för infrastrukturen för digital post och för brevlådan Min myndighetspost.

Privatperson

Här hittar du hur du som privatperson skaffar en digital brevlåda och vilka du kan få digital post från.

Företag

Här hittar du hur du som företag skaffar en digital brevlåda och vilka du kan få digital post från.

Offentlig aktör

Här hittar du hur du gör för att börja skicka post digitalt, hur infrastrukturen för digital post fungerar och tekniska beskrivningar.

Leverantör

Här hittar du hur du ansluter till infrastrukturen för digital post för att erbjuda digital brevlåda till privatpersoner och företag.