Till innehållet

Digital post

Över halva Sveriges befolkning och fler än 150 000 företag har idag en digital brevlåda dit de kan få post från det offentliga digitalt, istället för på papper. Det är snabbt, säkert och miljövänligt – och posten är alltid tillgänglig. Vi på DIGG ansvarar för infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden och för den digitala brevlådan Min myndighetspost.
Oj, något gick fel

Privatperson

Här hittar du hur du som privatperson skaffar en digital brevlåda och vilka du kan få digital post från.

Företag

Här hittar du hur du som företag skaffar en digital brevlåda och vilka du kan få digital post från.

Offentlig aktör

Här hittar du hur du gör för att börja skicka post digitalt, hur infrastrukturen för digital post fungerar och tekniska beskrivningar.

Leverantör

Här hittar du hur du ansluter till infrastrukturen för digital post för att erbjuda digital brevlåda till privatpersoner och företag.