E-fakturering och e-handel i offentlig förvaltning

Enkätrapport om e-fakturering och e-handel i offentlig förvaltning. Totalt har 357 respondenter inom stat, kommuner och regioner svarat på frågor om e-faktura och e-handel. Svarsfrekvensen uppgår till 71 %.

I genomsnitt hanteras över 80% av inkommande fakturor (leverantörsfakturor) som e-faktura i offentlig förvaltning. Lagen om e-faktura (2018:1277) har varit i kraft i snart 4 år och andelen e-faktura torde fortsätta att stiga i takt med att nya upphandlingar ersätter äldre avtal.

Den utgående faktureringen från offentlig förvaltning till privata företag har fortfarande långt kvar för att nå en hög andel e-faktura. Idag är den genomsnittliga siffran under 30% i respondentgruppen.

Peppols infrastruktur används främst för hantering av leverantörsfakturor där nära 70% av respondenterna uppger att dessa flöden helt eller till stor del sker via Peppol.

2 av 3 respondenter använder e-handel för sina inköpsflöden. E-handel borgar för en ökad avtalstrohet, bättre kontroll och möjligheter till en effektivare hantering av organisationens beställningar. I många fall kan även fakturan matchas mot tidigare lagd order och därmed sparar organisationen arbetstid på fakturahantering.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: