Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen

Sammanfattning

Digg har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket fått i uppdrag att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den 28 februari 2020 lämnades en delrapport till regeringen.

Uppdraget följer de förslag som lämnades i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata i april 2019.

Erfarenheter från andra länder visar på att det finns stora positiva samhälls-ekonomiska effekter kopplat till ett tillgängliggörande och avgiftsfritt användande av grunddata. Nyttorna realiseras främst i form av besparingar när det kommer till minskning av administrativ börda, minskade kostnader och tidsvinster.

Rapport: Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (pdf) Pdf, 653.2 kB.

Uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: