Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata

Sammanfattning

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket fick under våren 2018 i uppdrag att – tillsammans med Digg – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande myndighet - analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för grunddata.

För att tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av grunddata föreslås att ett nationellt ramverk för grunddata etableras, dessutom föreslås att grunddatadomäner etableras för, i ett första steg, företag, person och fastighetsinformation och geografisk information.

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata (pdf) Pdf, 2.2 MB.

Assignment regarding secure and efficient access to basic data (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: