Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Sammanfattning

Den 11 december 2019 gav regeringen Digg, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket i uppdrag att tillsammans etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Digg fick i uppdrag att leda arbetet. I uppdraget ingick att, den 1 mars 2020, lämna en delredovisning innehållande en första övergripande version av en långsiktig plan för arbetet med etableringen av infrastrukturen.

Till denna första version av planen har en övergripande bedömning av kostnaderna, för åren 2021–2023, förknippade med att utveckla och förvalta de olika byggblocken genomförts. Därutöver har en bedömning av kostnaderna för att etablera och upprätthålla den struktur där myndigheterna tillsammans hanterar utveckling och förvaltning av infrastrukturen gjorts. Arbetet har utgått från det uppdrag om
säker och effektivt informationsutbyte som redovisades till regeringen den 15 augusti 2019.

Rapport: Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Uppdraget om säkert och effektivt informationsutbyte

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: