Stödjande åtgärder vid nationellt införande av eIDAS-förordningen

Sammanfattning

EU-förordningen eIDAS (EU) nr 910/2014 innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation att erkänna inloggning även med utländska e-legitimationer. Uppskattningsvis 500 offentliga organ är berörda av eIDAS-förordningen men knappt 30 procent har påbörjat sitt anslutningsarbete.

eIDAS-förordningens ikraftträdande och driftsättningen av den tekniska infra-strukturen under E-legitimationsnämndens försorg, sammanföll tidsmässigt med att nämnden upphörde. I samband med verksamhetsövergång övertog Digg den svenska eIDAS-noden och anslutningsarbetet enligt plan.

Idag kan den svenska eIDAS-noden ta emot e-legitimering från fyra länder: Estland, Spanien, Italien och Kroatien. Anslutningsarbetet för resterande länder genomförs så snart de blir tillgängliga.

Digg har en viktig roll vid offentliga organs anslutning till eIDAS-infrastrukturen i och med att arbetet kräver administrativt stöd och tekniskt support från Digg. I samband med upprättandet av metadataregistret i Sweden Connect introducerades tekniska och administrativa processer samt stödrutiner. Dessa används av alla offentliga e-tjänster som förbereds för att ta emot e-legitimationstrafik från andra länders eIDAS-nod. Ett snabbt inrättande av en första linjens supporthantering vid Diggs bildande var kritiskt, då behovet av support är omfattande.

Uppdraget att förbereda och informera alla intressenter övertogs av Digg den 1 september 2018. Samverkan kring informations- och kunskapsspridning har varit en viktig del i arbetet. Leverantörer har varit behjälpliga med att sprida informationen vidare till sina uppdragsgivare. Andra exempel på Diggs stödjande åtgärder är tryckt informationsmaterial, information på konferenser, öppna frågestunder, ett informations¬möte med leverantörer och information via LinkedIn och Twitter. Digg har också informerat via nyhetsbrev, via nyhetsrum i Mynewsdesk, via webbplatserna elegnamnden.se, swedenconnect.se, digg.se och e-legitimation.se. Ett stort arbete har också varit att löpande hantera frågor via e-post och telefon. Diggs kommunikation under den här perioden har även resulterat i ett pressmeddelande och en artikel i en facktidskrift.

Stödjande åtgärder vid nationellt införande av eIDAS-förordningen (pdf) Pdf, 701.4 kB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: