Det här är EN 301 549 och WCAG

EN 301 549 och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är båda standarder för tillgänglighet inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT). EN 301 549 och WCAG 2.1 kompletterar varandra för att säkerställa att IKT-produkter och -tjänster i EU är tillgängliga och inkluderande för personer med funktionsnedsättning och andra med specifika behov.

EN 301 549 är en europeisk standard för tillgänglighet och inkluderande design

EN 301 549 är en europeisk standard specifikt för tillgänglighet och inkluderande design i Europeiska unionen (EU).

Den täcker ett brett utbud av IKT-produkter och tjänster, inklusive tillgänglighet till webbplatser, användargränssnitt för programvara, mobila enheter och mer.

Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav - ETSI EN 301549 V3.2.1 (etsi.org) Länk till annan webbplats.

WCAG 2.1 är en global standard för webbinnehåll

WCAG 2.1 är en global standard specifikt för tillgänglighet till webbinnehåll. Den ger riktlinjer och framgångskriterier för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Tre nivåer i WCAG

Kriterierna i WCAG är indelade i tre olika nivåer; A, AA och AAA. För att uppnå tillgänglighetskraven i DOS-lagen ska nivå A och AA vara uppfyllda.

  • Nivå A är den lägsta ambitionsnivå, det vill säga de högst prioriterade kriterierna finns på denna nivå.
  • Nivå AA är grunden för tillgänglighetskraven i EN 301 549 och därmed för lagkrav i EU.
  • Nivå AAA är den högsta ambitionsnivån. Överväg att uppfylla även dessa kriterier.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org) Länk till annan webbplats.

Hur hänger EN 301 549 och WCAG 2.1 ihop?

Även om EN 301 549 täcker ett bredare utbud av IKT-produkter och tjänster, hänvisar EN-standarden till WCAG 2.1 som ett sätt att uppfylla tillgänglighetskraven för webbinnehåll.

Med andra ord, EN 301 549 innehåller riktlinjerna i WCAG 2.1 för tillgänglighet till webbinnehåll, vilket gör det obligatoriskt för organisationer i EU att följa WCAG 2.1 när de implementerar EN 301 549.

EN 301 549 och WCAG 2.1 kompletterar varandra för att säkerställa att webbplatser, e-tjänster och mobilappar i EU är tillgängliga och inkluderande för personer med funktionsnedsättning och andra med specifika behov.

WCAG på svenska och engelska

WCAG 2.1 saknar svensk översättning, men för de kriterier som finns i både WCAG 2.0 och 2.1 använder vi den officiella, svenska översättningen av WCAG 2.0. För övriga kriterier använder vi en inofficiell översättning.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - Auktoriserad Svensk Översättning (w3.org) Länk till annan webbplats.

Den officiella versionen av WCAG 2.1 som EN 301 549 hänvisar till är det engelskspråkiga originalet som finns på W3C:s webbplats.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org) Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: