Sökresultat

3 sökträffar på Vägledning för att tillgängliggöra information

 1. Vägledning för att tillgängliggöra information

  Vägledning för att tillgängliggöra information En viktig grund för arbetet med att tillgängliggöra information är de övergripande principerna för tillgängliggörande av information

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Öppna och delade data
  4. Offentliga aktörer
 2. Nationella principer för att tillgängliggöra information

  Nationella principer för att tillgängliggöra information Inledning Idag är data och information en alltmer viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden

  1. Digg
  2. Kunskap och stöd
  3. Öppna och delade data
  4. Offentliga aktörer
 3. Ökat stöd för att öppna upp data

  Ökat stöd för att öppna upp data Ny praktisk vägledning för tillgängliggörandet av information Den nya vägledningen för att tillgängliggöra information ersätter den vägledande

  1. Digg
  2. Om oss
  3. Nyheter