Ökat stöd för att öppna upp data

Digg lanserar nu en sida på digg.se med stöd för offentlig förvaltning att publicera öppna och delade data. Bland annat finns nu två nya guider – en uppdaterad vägledning för att tillgängliggöra information och en vägledning för strategiska beslut och åtgärder. Detta är en del av Diggs uppdrag att öka den offentliga förvaltningens egna förmåga att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation.

Ny praktisk vägledning för tillgängliggörandet av information

Den nya vägledningen för att tillgängliggöra information ersätter den vägledande information som tidigare fanns publicerad på den gamla dataportalen oppnadata.se och bygger vidare på material från bl.a. Naturvårdsverket och Stockholms stad samt lärdomar från olika projekt kring öppna data.

Vägledning för att tillgängliggöra information

Vägledningen konkretiserar tidigare framtagna nationella principer för att tillgängliggöra information och ger dig som praktiskt arbetar med att tillgängliggöra information, en guide som vägleder dig genom processen steg för steg. Tanken är att det ska bli enklare att tillgängliggöra information på ett strukturerat sätt.

Nationella principer för att tillgängliggöra information

Nytt strategiskt stöd för ledningsgrupper

Den första versionen av vägledningen för strategiska beslut och åtgärder guidar dig som beslutsfattare i offentlig förvaltning i strategiska vägval inför och under arbetet med att tillgängliggöra information. Som exempel lyfter vägledningen en rad frågeställningar som du som beslutsfattare bör ta ställning till. Beslutsfattare kan också ladda ner en egen kopia av principer för att tillgängliggöra information, skriva under och använda den i sin egen verksamhet som ett policy-eller styrdokument.

Vägledning för strategiska beslut och åtgärder

Ett sammantaget stöd som utvecklas kontinuerligt

Digg har tidigare publicerat delar av stödet för öppna data, mer specifikt Principer för att tillgängliggöra information och Rekommendation för öppna licenser och immaterialrätt. Dessa är nu en del av det sammantagna stödet och länkade till de nya vägledningarna.

För att skapa en större förståelse för vidareutnyttjandet av tillgängliggjord information och data finns nu också mer information om olika typer av användare och vilka nyttor som kan skapas i samhället med denna nya samhällsresurs.

Framöver kommer stödet att kontinuerligt vidareutvecklas och vid behov anpassas efter den nya den nya lagen om öppna data som föreslås träda i kraft under 2021 enligt betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55).

Digg kommer dessutom under våren 2021 att hålla några informationsseminarier om stödet för att öppna upp data. Intresseanmälan till detta kan göras till dataportal@digg.se.

Lär dig mer

Öppna och delade data från offentliga aktörer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: