Europas ansvariga för digitalisering i offentlig sektor träffas i Stockholm

Den 14 juni anordnar Digg det återkommande CIO-mötet (Chief Information Officers´ Network Meeting). Det är en sammankomst då ansvariga för digital förvaltning i offentlig sektor i Europa träffas för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om varandras digitaliseringsinitiativ.

Deltagarna kommer att diskutera Berlindeklarationen om ett digitalt samhälle och värdebaserad digital offentlig förvaltning men också prata kring temaområdena digital inkludering, öppna data och interoperabilitet.

Anna Eriksson, generaldirektör på Digg, du har i egenskap av Sveriges CIO bjudit in till mötet, vilka förväntningar har du på dagen?

– Jag ser mycket fram emot mötet och dialogerna med CIO:erna från de andra länderna, dels för att digital offentlig förvaltning behöver fungera gränsöverskridande men också för att vi alla lära av andra som har liknande uppdrag som jag själv, säger Anna Eriksson.

Alla EU-medlemsländer än inbjudna till mötet, men också EFTA-länderna samt Ukraina är representerade.

Film: Digg anordnar Sveriges CIO-möte den 14 juni 2023

Längd: cirka 5 minuter.

Om EU-ordförandeskap och CIO-mötet

Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 är det Sverige som innehar ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Europas Chief Information Officers (CIO) bjuds in

I samband med ordförandeskapet anordnar Digg det återkommande CIO-mötet, som är ett arrangemang där alla Chief Information Officers (CIO) i EU blir inbjudna av Sverige. I Sverige är det Diggs generaldirektör Anna Eriksson som är CIO och därför ansvarar Digg för att arrangera CIO-mötet som genomförs den 14 juni i år.

Sverige tog över ordförandeskapet från Tjeckien, som genomförde sitt CIO-möte i den 22–23 november 2022 och Sverige kommer att överlämna ansvaret till Spanien den 1 juli 2023.

Vad innebär ett CIO-möte?

CIO-mötet är en träff för de högsta cheferna (CIO:erna) för digital förvaltning i Europa. De träffas framför allt för att utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan. Europeiska unionen har kommit med många nya lagstiftningsinitiativ och policyinitiativ inom digitaliseringsområdet och då är CIO-mötet ett bra tillfälle de här CIO:erna att träffas och utbyta tankar och idéer kring den pågående europeiska utvecklingen.

Utöver att arrangera CIO-mötet bidrar Digg till EU-ordförandeskapet genom att stötta Regeringskansliet med expertis i aktuella förhandlingar i ministerrådet. Digg bidrar med expertis inom EU:s förslag till dataförordningen, AI-förordningen och interoperabilitetsförordningen samt revision av eIDAS-förordningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: