Digg anordnar det europeiska CIO-mötet våren 2023

Under första halvåret av 2023 kommer Sverige att vara ordförande i EU:s ministerråd, och en del av ordförandeskapet innebär att anordna ett CIO-möte (Chief Information Officers’ Network Meeting).

Digg ansvarar för CIO-mötet i Sverige som kommer att genomföras på våren 2023. På programmet står bland annat erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor inom digital förvaltning och uppföljning av Berlindeklarationen. Berlindeklarationen är antagen av EU:s ministerråd där man utifrån sju principer visar hur digitaliseringen av samhället och offentlig förvaltning kan vara värdebaserad med människan i centrum. Även en lägesuppdatering angående EU-kommissionens färska förslag till en ny förordning för interoperabilitet av digital offentliga tjänster i EU väntas få plats på agendan.

Vår generaldirektör Anna Eriksson representerar Sverige i CIO-nätverket och kommer att bjuda in sina europeiska kollegor till Stockholm under våren 2023.

Den 22–23 november deltog Anna Eriksson på CIO-mötet i Prag som anordnades av det nuvarande EU-ordförandelandet Tjeckien.

Vad innebär ett CIO-möte?

– På CIO-mötet träffas höga tjänstemän från EU:s medlemsländer som har ansvar för genomförande och samordning av den digitala förvaltningen. Det är ett informellt forum där vi kan utbyta erfarenheter och bli uppdaterade på aktuella EU-frågor. En väldigt stor del av Diggs verksamhet styrs i grunden av EU-lagstiftning som gäller även i de andra EU-länderna. Därför har vi mycket att lära av varandra om hur vi genomför lagarna i praktiken, säger Anna Eriksson.

Vad tar du med dig från CIO-mötet i Prag?

– Jag tycker framför allt att det är bra att vi får dela erfarenheter och lära av varandra i nätverket. EU har höga ambitioner inom digitalisering och det finns mycket vi behöver göra tillsammans för att lyckas. Det var också mycket intressant att få se de olika ländernas digitala lösningar. Vi fick ta del av appar och digitala plånböcker med e-legitimationer, körkort och andra tjänster som vi också kan inspireras av, avslutar Anna Eriksson.

Om EU-ordförandeskap och CIO-mötet

Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 är det Sverige som är innehar ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

I samband med ordförandeskapet anordnar Digg det återkommande CIO-mötet, som är ett arrangemang där alla Chief Information Officers (CIO) i EU blir inbjudna av Sverige. I Sverige är det Diggs generaldirektör Anna Eriksson som är CIO och därför ansvarar Digg för att arrangera CIO-mötet.

Sverige tar över ordförandeskapet från Tjeckien, som genomförde sitt CIO-möte i den 22–23 november 2022.

Utöver att arrangera CIO-mötet kommer Digg att bidra till EU-ordförandeskapet genom att stötta Regeringskansliet med expertis i aktuella förhandlingar i ministerrådet. Digg tar höjd för att bidra med expertis inom EU:s förslag till dataförordningen, AI-förordningen och interoperabilitets-förordningen samt revision av eIDAS-förordningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: