Digg anordnar Sveriges CIO-möte den 14 juni

Digital inkludering, interoperabilitet och öppna data är fokus på Sveriges CIO-möte som Digg anordnar i Stockholm den 14 juni. Förutom workshops och erfarenhetsutbyte gällande de tre temaområdena, kommer de inbjudna CIO:erna också att diskutera Berlindeklarationen.

På CIO-mötet (Chief Information Officers-mötet) kommer fokus att ligga på dels Berlindeklarationen och dels på tre teman: öppna data, digital inkludering och interoperabilitet.

– Det kommer att handla mycket om erfarenhetsutbyte och lärande. De olika ländernas CIO:er får i förväg lämna in material till våra workshops och sedan under CIO-mötet får några representanter presentera sina ”case” och på så sätt kan länderna utbyta erfarenheter kring goda exempel och lärande men även misstag kring de tre olika temaområdena: de är öppna data, digital inkludering och interoperabilitet, säger Adrian Solitander, internationell samordnare på Digg och projektledare för arrangemanget av det svenska CIO-mötet.

Vad innebär Berlindeklarationen?

– Berlindeklarationen är något som de europeiska digitaliseringsministrarna antog för ett par år sedan där de förbinder sina länder till att genomföra en digitalisering med människan i centrum och en värdebaserad digitalisering. Nu kommer CIO:erna att ha möjlighet att diskutera kring hur det har gått med implementeringen av den här Berlindeklarationen. Representanter från EU-kommissionen kommer att vara med på CIO-mötet och de kommer att ta upp aktuella lagstiftningsfrågor i EU och framför allt rikta CIO:ernas blick på hur de i sina respektiva myndigheter och departement kan bidra till ett framgångsrikt genomförande av den nya digitaliseringslagstiftningen i Europa, fortsätter Adrian Solitander.

Vad blir resultatet från ett CIO-möte?

– Framför allt så blir resultatet ett lärande mellan CIO:erna. När det gäller Berlindeklarationen så handlar det mycket om värdebaserad digitalisering och i den värdebaserade digitaliseringen finns det många målkonflikter och då är det ett stort värde för CIO:erna att kunna träffas för att kunna överväga de här målkonflikterna tillsammans och framför allt se vilken typ av överväganden man har gjort i andra länder för att på så sätt lära sig hur man kan balansera målkonflikterna i sitt eget land. På så sätt kan man säga att vår generaldirektör på Digg, Anna Eriksson, får nya och bredare perspektiv som i slutändan kan leda till en bättre styrning, båda av vår egen myndighet och den digitala förvaltningen i Sverige överhuvudtaget, avslutar Adrian Solitander.

Film: Digg anordnar Sveriges CIO-möte 14 juni 2023

Längd: cirka 4,5 minuter.

Om EU-ordförandeskap och CIO-mötet

Under perioden 1 januari till 30 juni 2023 är det Sverige som innehar ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Europas Chief Information Officers (CIO) bjuds in

I samband med ordförandeskapet anordnar Digg det återkommande CIO-mötet, som är ett arrangemang där alla Chief Information Officers (CIO) i EU blir inbjudna av Sverige. I Sverige är det Diggs generaldirektör Anna Eriksson som är CIO och därför ansvarar Digg för att arrangera CIO-mötet som genomförs den 14 juni i år.

Sverige tog över ordförandeskapet från Tjeckien, som genomförde sitt CIO-möte i den 22–23 november 2022 och Sverige kommer att överlämna ansvaret till Spanien den 1 juli 2023.

Vad innebär ett CIO-möte?

CIO-mötet är en träff för de högsta cheferna (CIO:erna) för digital förvaltning i Europa. De träffas framför allt för att utbyta erfarenheter och lärdomar sinsemellan. Europeiska unionen har kommit med många nya lagstiftningsinitiativ och policyinitiativ inom digitaliseringsområdet och då är CIO-mötet ett bra tillfälle de här CIO:erna att träffas och utbyta tankar och idéer kring den pågående europeiska utvecklingen.

Utöver att arrangera CIO-mötet bidrar Digg till EU-ordförandeskapet genom att stötta Regeringskansliet med expertis i aktuella förhandlingar i ministerrådet. Digg bidrar med expertis inom EU:s förslag till dataförordningen, AI-förordningen och interoperabilitetsförordningen samt revision av eIDAS-förordningen.

Läs mer

Sveriges EU-ordförandeskap

sweden2023.eu Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: