Snart uppdateras föreskrifterna om tillgänglighet

Föreskrifterna om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2) uppdateras vid årsskiftet. Uppdateringen innebär förändringar i kriterierna för hur offentliga aktörer ska göra sina digitala tjänster tillgängliga.

Europeiska kommissionen har under hösten antagit en uppdatering av den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, från version 2.1.2 till version 3.2.1. Standarden säger hur man som offentlig aktör ska kunna leva upp till kraven på tillgänglighet. Digg har därför uppdaterat sina föreskrifter för att hänvisa till den nya versionen av EU-standarden.

Uppdateringen av standarden, och av Diggs föreskrifter, innebär vissa förändringar i tillgänglighetskraven:

  • Vissa kriterier har formulerats om något för att göra det tydligare vad de handlar om.
  • Vissa kriterier har formulerats om för att skärpa innebörden.
  • Vissa kriterier som av misstag inte funnits med i den förra versionen av standarden har lagts in.
  • Kriterier som inte är tillämpliga på vissa typer av digital service har tagits bort (till exempel kriterier om fysiska knappar när det gäller webbplatser).

När sker uppdateringen?

De nya föreskrifterna, som hänvisar till den uppdaterade europeiska standarden, börjar gälla 1 januari 2022. De äldre föreskrifterna fortsätter att gälla till och med 11 februari 2022. Det innebär att båda föreskrifterna är giltiga under perioden 1 januari–11 februari 2022.

Om DOS-lagen

Den 1 januari 2019 började lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service gälla. De genomför direktiv (EU) 2016/2102 (det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet).

Digg tar fram föreskrifter om tillgänglighet med stöd i lagen och förordningen. I föreskrifterna hänvisar vi till den europeiska harmoniserade standarden EN 301 549, som säger hur man ska uppfylla lagen. Standarden är baserad på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) som är riktlinjer för tillgänglighet vid webbutveckling.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: