Föreskrifter om ändring i föreskrifter (MDFFS 2019:2) om tillgänglighet till digital offentlig service

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service beslutade den 1 november 2021;

Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 4 § förordningen
(2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service att 5 § ska ha följande lydelse:

Tekniska krav

5 § Digital offentlig service som överensstämmer med de krav som anges i
Annex A (bilaga A) i den europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) uppfyller kraven i 4 §.

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.
  2. Den äldre lydelsen av 5 § får tillämpas till och med den 11 februari
    2022.

Se också grundföreskrifterna

De här föreskrifterna (MDFFS 2021:2) är ändringsföreskrifter som behöver läsas tillsammans med grundföreskrifterna om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:2)

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: