Ett rättsligt stöd kan minska osäkerheten och bidra till en ökad digitalisering

Det finns ett brett behov av rättsligt stöd bland offentliga aktörer och osäkerheten kring rättsliga frågor är ett av de största hindren för digitalisering. Det visar den delrapport som Digg nyligen överlämnade till regeringen.

Behov av rättsligt stöd inom olika områden

Det finns ett behov av rättsligt stöd inom ett brett spektrum av olika rättsområden. De behov som kommuner, regioner och statliga myndigheter lyfter i vår intervjustudie överensstämmer i hög grad med de behov som har identifierats i tidigare utredningar och rapporter.

Olika förutsättningar ger olika behov

Offentliga aktörer har olika förutsättningar i sitt digitaliseringsarbete. Små aktörer saknar ofta egen juridisk kompetens när det gäller digitaliseringsfrågor. Små aktörer behöver därför ofta grundläggande stöd, exempelvis tydliga svar på konkreta frågor eller mallar och riktlinjer att förhålla sig till vid verksamhetsutveckling. Större aktörer som har egen juridisk kompetens efterfrågar en annan typ av stöd. Det kan till exempel vara samordning av digitaliseringsrättsliga frågor.

Digg bedömer därför att stöd inte bara behövs inom olika rättsområden, utan även behöver utformas på olika sätt utifrån mottagarens behov.

Osäkerheten är ett av de största hindren för digitalisering

En av de viktigaste effekterna av stödet är att minska osäkerheten kring digitaliseringsrättsliga frågor. Osäkerheten är ett av de största hindren för digitalisering. Det rättsliga stödet är en möjlighet att motverka och minska detta genom att höja kompetensen i offentlig förvaltning. Det rättsliga stödet bör även användas strategiskt genom att riktas mot det område där det bedöms finnas störst nytta för förvaltningen som helhet.

Digg har även identifierat ett behov av att samverka och föra dialog med andra myndigheter och aktörer avseende det rättsliga stödet.

Om uppdraget

I flera tidigare utredningar och rapporter har det konstaterats att det finns många rättsliga utmaningar och en brist på juridisk kompetens som försvårar för förvaltningens digitalisering. Som ett svar på detta har regeringen gett Digg ett uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering. Uppdraget delredovisades den 31 maj 2021 och ska slutredovisas till regeringen senast den 30 september 2021.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: