Nyttorealisering bidrar till bra beslutsunderlag för kommuners införande av e-handel

E-handel medför många fördelar för offentlig sektor, bland annat en effektivare inköpsprocess och en ökad kvalitet och service. Trots detta uppskattar Digg att en av tre kommuner i Sverige ännu inte har infört e-handel. Hösten 2022 startade Digg därför ett nätverk för att ta fram ett beslutsunderlag som ska underlätta införandet.

Person med vit skjorta sitter vid ett skrivbord, personen kollar in i kameran.

Erik Lagerblad, upphandlingschef på Kristinehamns kommun. Foto: Kristinehamns kommun

En avgörande faktor för ett lyckat införande av ett nytt system eller ändrade processer är att identifiera vilka konkreta nyttor det skulle medföra.

Nyttorealisering är ett koncept där man specificerar, kvantifierar och värderar de förväntade nyttorna innan man genomför förändringen för att säkerställa att man gör rätt satsning och uppnår rätt resultat.

Vi vet att införandet av e-handel medför stora besparingar.

– Offentlig sektor har krav på sig att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi vet att införandet av e-handel medför stora besparingar, men för att kunna fatta beslut behöver verksamhetsansvariga ofta få svart på vitt vad det innebär. Vi på Digg började fundera på hur vi skulle kunna hjälpa fler kommuner att komma igång med e-handel, berättar Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

Digg bjöd därför in kommuner som ännu inte infört e-handel till ett nätverk, med syfte att varje kommun skulle få verktyg för att ta fram ett välgrundat beslutsunderlag. När nätverket startade hösten 2022 hade fem kommuner anmält sitt intresse. En av dem var Kristinehamns kommun.

– Vi har länge pratat om att införa e-handel, men har känt att steget för att komma igång var väldigt stort. Diggs inbjudan till nätverket blev ett gyllene tillfälle att ta tag i den här viktiga frågan, berättar Erik Lagerblad, upphandlingschef på Kristinehamns kommun.

Exempel på fördelar med e-handel:

  • Kostnadsbesparingar
  • Tidsbesparingar
  • Positiv miljöpåverkan
  • Ökad intern kontroll
  • Förbättrade möjligheter till uppföljning och analys
  • Ökad avtalstrohet
  • Effektivare leveransprocess

Stort engagemang och bra samverkan

Under vägledning av Digg har kommunerna tillsammans arbetat med fyra konkreta delar avseende nyttorealisering och brutit ned dem till en praktisk nivå för just e-handel.

– Arbetet i nätverket har ställt höga krav på engagemang från alla deltagare med flera träffar och utmanande hemläxor mellan varje träff. För oss på Digg har det varit givande att få diskutera och utbyta tankar och erfarenheter med personer som arbetar med dessa frågor i sin vardag, berättar Lilly-Mari Sten, specialist inom nyttorealisering på Digg.

Eriks tips till andra kommuner är att definitivt börja undersöka möjligheterna att införa e-handel, och inte vara rädda för att ta hjälp av andra.

Efter vår sista träff hade jag fler frågor än innan, men i en positiv bemärkelse.

– Stödet från Digg och utbytet med de olika kommunerna har varit mycket värdefullt. Diggs handledare var väldigt duktiga och engagerade. Efter vår sista träff hade jag fler frågor än innan, men i en positiv bemärkelse. Jag har nu en ökad förståelse för vikten av ett gediget förarbete och vet vilka frågor man måste ställa för att ta fram ett bra beslutsunderlag, menar Erik.

Förhoppning att införa e-handel

Kristinehamns kommun har nu startat en arbetsgrupp som ska jobba med bland annat kartläggning av alla förvaltningars inköpsbeteenden och en kostnadskalkyl. Allt ska sedan sammanfattas i en rapport som beskriver nuläge och framtida målbild, tillsammans med nyttorealiseringen.

– Vi har fått verktyg för att kunna göra ett bra beslutsunderlag som tydliggör både de ekonomiska och de mjuka värdena som e-handel kommer att medföra för vår kommun. Min förhoppning är att vi till sommaren 2023 har ett beslut på att införa e-handel, och att ett e-handelssystem kan vara igång under 2024, avslutar Erik.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: