Ny enkätrapport om e-fakturering och e-handel

Digg har nyligen genomfört en enkätrapport om e-fakturering och e-handel i offentlig förvaltning. Rapporten visar bland annat att andelen e-fakturor är mycket högre för inkommande fakturor jämfört med utgående fakturor.

Över 80 procent av inkommande fakturor är e-fakturor

Lagen om e-faktura (2018:1277) har varit i kraft i snart fyra år och andelen e-faktura inom offentlig förvaltning fortsätter att öka. Diggs rapport visar att i genomsnitt hanteras över 80 procent av inkommande fakturor som e-faktura.

Utgående e-fakturor är under 30 procent

Den utgående faktureringen från offentlig förvaltning till privata företag har fortfarande långt kvar för att nå en hög andel e-faktura. Diggs rapport visar att den genomsnittliga siffran under 30 procent.

Peppol fortsätter att växa

Peppols infrastruktur används frekvent för hantering av leverantörsfakturor, där nära 70 procent av respondenterna uppger att dessa flöden helt eller till stor del sker via Peppol.

Om enkätrapporten

Totalt har 357 respondenter inom stat, kommuner och regioner har svarat på frågor om e-faktura och e-handel. Svarsfrekvensen uppgår till 71 procent.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: