Få fakturor från kommuner till företag är e-fakturor

Många kommuner har kommit igång med e-faktura, men det gäller främst att ta emot e-faktura. Andelen e-fakturor som skickas från kommuner till företag är fortfarande låg.

Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

– Att skicka och ta emot e-fakturor har flera fördelar, bland annat effektivare fakturaprocess med ökad automatisering, tidsbesparing och minskad miljöpåverkan som följd, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

I storstäderna är endast två procent av alla utgående fakturor e-fakturor

En undersökning som Digg låtit göra visar att mycket arbete återstår när det handlar om att skicka e-faktura till företag. I till exempel storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm är det endast två procent av alla utgående fakturor till företag som är e-fakturor.

Diggs undersökning visar att det finns kommuner som kommit längre men fortfarande är två av tre fakturor som skickas till företag pappersfaktura.

– Företagen måste kunna få en e-faktura av kommunen, regionen eller myndigheten om de önskar. Vi i offentlig sektor måste uppmuntra och vara föregångare på e-fakturaområdet. Erbjud era företagskunder e-faktura. Peppols fakturaformat och nätverk är vår väg dit, säger Anderz Petersson.

Så kommer du igång att skicka e-faktura

  • Prata med din leverantör för ditt ekonomisystem hur du skapar förutsättningar för att kunna e-fakturera dina företagskunder.
  • Du kan även ta hjälp av certifierade tjänsteleverantörer inom Peppols nätverk för att e-fakturera.
  • Uppmuntra och visa era företagskunder att ni kan skicka e-faktura.

Om e-faktura

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura anses därmed inte vara en elektronisk faktura. Inom offentlig sektor är det som huvudregel Peppol BIS 3 formatet som gäller för e-faktura.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: