Your Europe för myndigheter

Här hittar du information om vad arbetet med EU-portalen Your Europe innebär för myndigheter som berörs av SDG-förordningen.

De myndigheter och offentliga aktörer som berörs är de som har information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som finns med i SDG-förordningens tre bilagor. DIGG har tidigare utifrån sitt uppdrag kartlagt och tagit kontakt med de myndigheter och offentliga aktörer som vi tror berörs av SDG-förordningen. Är ni en myndighet som vi inte varit i kontakt med och ni tror att ni berörs, ta gärna kontakt med DIGG.

Vad arbetet innebär för berörda myndigheter

Myndigheterna behöver anpassa sina webbsidor som berörs av SDG-förordningen för att uppfylla de krav som förordningen ställer, till exempel att information ska finnas på engelska och att användare ska kunna ge återkoppling om deras upplevelse av besöket på webbsidan. Alla berörda webbsidor ska också ha Your Europe-logotyp, samla in statistik och vara taggade med metadata.

Arbetet kan också innebära samverkan med andra myndigheter för att hitta bra lösningar för användare av EU-portalen. SDG-förordningen ställer krav på väl fungerande och säkra informationsutbyten samt att användaren ska kunna lämna sin uppgift en gång.


Datum för myndigheter att förhålla sig till

  • 12 december 2020, information och hjälp och problemlösningstjänster ska via Your Europe tillhandahållas av myndigheter som berörs av SDG-förordningen.
  • 12 december 2023 ska ärenden kunna utföras digitalt över gränserna inom Europa och användare ska bara behöva lämna en uppgift en gång. Detta berör alla offentliga aktörer som har digitala tjänster som omfattas av SDG-förordningen.

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar finns samlat i sammarbetsrummet för Your Europe och SDG-förordningen och kontaktpersonen från de berörda aktörerna har tillgång till det. Om du har frågor om arbetet eller vill få tillgång till sammarbetsrummet ta kontakt med kontaktpersonen från din organisation i ett första skede.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: