En gemensam digital ingång till Europa

Med en gemensam digital ingång till Europa ska det bli enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i andra EU-länder. Här kan du läsa mer om EU-förordningen Single digital gateway (SDG) som Digg är nationell samordnare för i Sverige.

Ett digitalt tillgängligt Europa

Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning med syfte att:

  • tillhandahålla information via en gemensam digital ingång,
  • göra det möjligt att utföra ärenden online över landsgränser,
  • minska administration för privatpersoner och företag.

En gemensam digital ingång

Webbplatsen Your Europe är den gemensamma digitala ingången till Europa. Här samlas både information om europeisk lagstiftning och länkar till de nationella myndigheternas information och tjänster. Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat.

Webbplatsen Your Europe Länk till annan webbplats.

Utföra ärenden online

För många EU-medborgare är det en självklarhet att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Det är till exempel i flera länder redan möjligt att byta adress eller ändra ägarskap av en bil utan att behöva infinna sig på plats eller skicka in pappersblanketter. SDG-förordningen ställer krav på offentliga aktörer att erbjuda sina tjänster helt online.

Minskad administration

Att utföra ärenden över landsgränserna kan vara förenat med administrativa bördor. Genom att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur och inhämta underlag digitalt från andra länder minskas privatpersoners och företags administration.

Digg är nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har utsetts till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi är en ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de offentliga aktörer som berörs av SDG-förordningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: