Angående uppdatering av SSL-certifikat för SMP url:er

Den 27 mars genomfördes byte av certifikat för SMP url:er i miljöerna OPEN-TEST och SDK-QA enligt plan. Med anledning av att det har uppstått problem hos ett fåtal leverantörer senarelägger vi bytet för certifikatet i produktionsmiljön.

Vi senarelägger bytet av certifikat för SMP url i produktionsmiljön ett dygn. Ny tid för certifikatsbyte blir den 4 april kl 10.00.

Digg har dialog med berörda leverantörer.

Har du frågor, kontakta sdk@digg.se.

Med vänlig hälsning,

Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: