Bilaga 1: Kännetecken för Svensk e-legitimation

Bilaga 1 till "Licensavtal för utfärdare av Svensk e-legitimation".

1. Bakgrund och syfte

1.1 Myndigheten för digital förvaltning kan ge utfärdare som är granskade av nämnden och som följer nämndens Tillitsramverk, rätt att använda särskilda kännetecken för Svensk e-legitimation.

1.2 Detta dokument anvisar gällande kännetecken för Svensk e-legitimation och anger vissa krav som gäller vid användning av kännetecknet.

2. Kännetecken för Svensk e-legitimation

2.1 Kännetecknet för Svensk e-legitimation ser i sitt huvudutförande ut enligt nedan.

Logotypen för Svensk e-legitimation

2.2 Kännetecknet finns även i ett antal andra utföranden som framgår av den vid var tid gällande grafiska manualen för kännetecknet som Myndigheten för digital förvaltning anvisar.

2.3 Part som genom avtal getts rätt att använda kännetecknet ska vid användning av kännetecknet följa den vid var tid gällande grafiska manualen för kännetecknet som anvisas av Myndigheten för digital förvaltning samt de krav som följer av avtalet. Annan part får använda kännetecknet endast i den utsträckning som enligt lag inte får begränsas.

2.4 Myndigheten för digital förvaltning ska ge part som har rätt att nyttja kännetecknet tillgång till nödvändigt material för framställan av kännetecknet i digitala och fysiska miljöer samt senaste version av den grafiska manualen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: