Perspektiv på digitalisering - digital kompetens

I denna rapport analyseras utvecklingen av digital kompetens.

Digital kompetens är en avgörande förutsättning för det övergripande målet i regeringens nationella digitaliseringsstrategi från 2017 att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och för att uppnå visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Även EU:s policyprogram för det digitala decenniet 2030 och EU:s digitala kompass 2030, pekar ut digital kompetens (eller digitala färdigheter) som avgörande i den digitala omställningen.


Denna rapport syftar till att följa upp, beskriva och analysera hur Sverige presterar när det gäller digital kompetens – i förhållande till politiska mål och i en internationell jämförelse. Rapportens delas in i tre huvudområden; (1) digital kompetens i privat- och samhällsliv, i (2) arbetslivet samt (3) utbildningsväsendets förmåga att förse elever, studenter och arbetsmarknaden med digital kompetens. Analysen bygger i huvudsak på litteratur- och dokumentstudier och sekundärdata.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: