Förslag på prioriteringar för det svenska deltagandet i Programmet för ett digitalt Europa 2024

Rapport i regeringsuppdraget att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa.

Programmets fokus ligger på att uppnå EU:s digitaliseringsmål inom områden som digital infrastruktur, kompetens och näringslivsomställning. Sverige har avsatt 40-50 miljoner kronor årligen specifikt för nationell medfinansiering, men för att dra full nytta av programmet och säkerställa tidigare investeringars effektivitet behövs ytterligare och mer långsiktig medfinansiering.

Några centrala initiativ inom DIGITAL är EuroHPC, som hanterar högpresterande datorsystem, och Chips JU, som syftar till att stärka EU:s oberoende inom halvledarsektorn. Båda dessa initiativ har medfinansieringsbehov som bedöms som oundvikliga, då förutsättningen för deltagande är att medlemsländerna möter upp EU-kommissionens investering. En liknande, oundviklig medfinansiering behövs för europeiska AI-testbäddar och Sveriges nationella samordningscenter för forskning inom cybersäkerhet.

I den mån det finns tillgängliga medel för nationell medfinansiering efter att de oundvikliga behoven uppfyllts, föreslås i denna rapport att medfinansiering som bidrar bäst till att uppfylla Sveriges andel
av EU:s digitala mål prioriteras. Det handlar om att medfinansiera satsningar för ökad uppfyllnad av mål rörande näringslivets nyttjande av AI och data, digital kompetens, digitalisering av offentliga tjänster och cybersäkerhet.

Den totala uppskattade medfinansieringsbehovet för 2024 ligger på cirka 460 miljoner kronor. Av detta är 265 miljoner kronor en oundviklig nationell medfinansiering, varav 90 miljoner i skrivande stund redan har allokerats, vilket innebär att ytterligare 175 miljoner behöver beslutas för 2024. Dessutom behöver myndigheterna förbättrade förutsättningar av regeringen för hanteringen av den nationella medfinansieringen.

Slutligen förutses medfinansieringsbehoven vara höga fram till 2027 men börjar minska från 2028 när DIGITALs programperiod avslutas. Framtida osäkerhetsfaktorer kan dock påverka dessa prognoser.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: