Delrapportering av uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

Digg delredovisar regeringsuppdraget att främja delning och nyttiggörande av data (I2021/01826) genom att presentera relevanta delar av pågående arbete i denna rapport.

Datadelning föreslås behandlas utifrån tre avgörande dimensioner (1) styrning, (2) infrastruktur, processer och hantering samt genom att stimulera (3) kulturförändring där data förstås och används som en strategisk resurs. Utifrån en holistisk datastyrningsmodell bör Sveriges nya dataportal erhålla långsiktig finansiering.

Sveriges nya dataportal genomgår just nu en transformation och kommer att inom kort leverera unik portfölj uppbyggd utifrån en samverkansmodell. Plattformen är exklusiv i sitt slag; här hålls den nationella förteckningen, ges möjlighet att utforska data, AI, API: er och källkod samt dela lärande och utbyta erfarenhet och kunskap. Sveriges nya dataportal blir en gemensam resurs som ger stöd och främjar offentliga och privata aktörers samverkan kring datadriven innovation och AI. En modern lösning designat för den datadrivna ekonomin. Sveriges nya dataportal lanseras i sin helhet senast 31 januari 2023.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: