Anskaffning, utveckling och publicering av öppen programvara: Policy och Riktlinjer

Policyn för anskaffning samt utveckling av programvara anger förhållningssätt och principer som ska vara vägledande vid anskaffning samt utveckling av programvara där Digg finansierar arbetet. Riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara kompletterar policyn.

Policyn för anskaffning samt utveckling av programvara anger förhållningssätt och principer som ska vara vägledande vid anskaffning samt utveckling av programvara där Digg finansierar arbetet.

Det är varje verksamhets inom Diggs ansvar att programvara hanteras enligt denna policy samt kompletterande riktlinjer. Ansvar och ägandet omfattar även beslut om eventuell publicering av öppen programvara på externa lagringsytor.

Vid anskaffning och utveckling ska verksamheterna i första hand välja öppen programvara samt tillgängliggöra denna under en öppen programvarulicens, om inte särskilda skäl föreligger.

Riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara kompletterar policyn. De riktlinjer och principer som följer i detta dokument avser att skapa förståelse och stöd för verksamheterna inom myndigheten. För att, i första hand, kunna arbeta så öppet som möjligt behövs stöd för ett öppet arbetssätt, öppna utvecklingsverktyg samt stöd för val av öppna programvarulicenser. Riktlinjerna handlar om vad som krävs för att bedriva ett öppet utvecklingsarbete, vad som gäller ur perspektivet god förvaltning under utveckling av öppen programvara och vad man behöver ta höjd för vid avveckling och arkivering.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: