Utveckling av det svenska e-legitimationssystemet

Digitala tjänster används numera i stor utsträckning i det svenska samhället. Det finns idag ett stort antal offentliga och privata tjänster som erbjuder åtkomst med hjälp av e-legitimation, och nya tjänster lanseras kontinuerligt.

Digitala tjänster används numera i stor utsträckning i det svenska samhället. Det finns idag ett stort antal offentliga och privata tjänster som erbjuder åtkomst med hjälp av e-legitimation, och nya tjänster lanseras kontinuerligt.

De tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor sträcker sig från de som majoriteten av Sveriges befolkning använder, som att lämna in deklarationer och kommunicera med vården, till tjänster som riktar sig till en smalare målgrupp, som att göra en bygganmälan angående eldstad till kommunens byggnadsnämnd eller att ansöka om skolskjuts. Under 2020 användes e-legitimation över 400 miljoner gånger i offentliga e-tjänster. Skatteverket, Försäkringskassan och 1177.se var de tre största aktörerna.

Syfte med detta dokument är att ge en nulägesbild av det svenska e-legitimationssystemet och lämna översiktliga förslag på utveckling som krävs för att Sverige skall lyckas framåt. Förslag till åtgärder finns i avsnitt 8. Dessa är uppräknade efter problemområde och inte inbördes prioriterade.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: