Digital förvaltning i internationellt perspektiv 2021

Denna rapport är en sammanställning av fem av de mest erkända internationella jämförelserna av den digitala förvaltningen i olika länder: EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Digital Economy and Society Index, DESI) och deras eFörvaltningsjämförelse (eGovernment Benchmark), FN:s e-förvaltningsundersökning (UN E-government Survey) samt OECD:s OURdata Index och index för digital förvaltning (Digital Government Index). Dessa undersökningar speglar olika perspektiv på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Detta är andra upplagan av denna rapport. Diggs övergripande slutsats är samma i år som den var i förra rapporten: Sveriges digitala förvaltning är bra men flera andra länder är bättre. De förändringar som skett sedan dess pekar dock på flera utmaningar för Sveriges del. Jämfört med föregående mätning har Sverige tappat placeringar jämfört med andra länder i två av mätningarna.

Jämfört med de toppresterande länderna ser vi att för Sveriges del så skiljer sig resultaten oftare mellan olika tjänster inom förvaltningen. Vi presterar ojämnare. Utvecklingen går också långsammare framåt i Sverige än i flera andra jämförbara länder. Liksom i tidigare mätningar kan vi även konstatera att flera av mätningarna pekar på öppna data som en särskilt stor utmaning för Sverige.

I grunden har dock Sverige goda förutsättningar, inte minst när det gäller bredbandstäckning och uppkoppling, ett stort humankapital och högt internetanvändande i befolkningen. Mycket arbete pågår också för att utveckla Sveriges digitala förvaltning. Det är därför viktigt att påpeka att mätningarna som redovisas i denna rapport ofta bygger på data insamlat under 2019. Det arbete som skett sedan dess kan således inte ge utslag i mätningarna.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: