Digital förvaltning i internationellt perspektiv

Sammanfattning

Sveriges digitala förvaltning är bra men flera andra länder är bättre.

Denna rapport baseras på fyra av de mest erkända internationella jämförelserna av den digitala förvaltningen i olika länder: EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Digital Economy and Society Index, DESI) och deras eFörvaltningsjämförelse (eGovernment Benchmark), FN:s e-förvaltningsundersökning (UN E-government Survey) samt OECD:s OURdata Index. Dessa undersökningar speglar olika perspektiv på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Sveriges prestation är i regel bra, men ojämn. Vi placerar oss ofta i toppen, men vi är aldrig bäst. Vi presterar bra inom vissa områden men ligger långt efter inom andra. Samtidigt som förutsättningarna i regel är mycket goda visar undersökningarna att det inom vissa delar av den offentliga förvaltningen finns en lång väg att gå när det gäller det konkreta arbetet med att skapa en enklare, öppnare och effektivare digital offentlig förvaltning. Detta beror främst på att resultaten ofta skiljer sig mellan olika delar av förvaltningen, skillnader som blir särskilt tydliga i de mätningar som använder sig av ett livshändelseperspektiv. Flera mätningar visar även att Sverige ligger efter i arbetet med öppna data.

I det avslutande kapitlet gör vi några reflektioner kring hur Sverige kan ta nästa steg i utvecklingen och öka digitaliseringstakten. Där lyfter vi bland annat vikten av helhetsperspektiv, koncernstyrning, samverkan och att hantera data som en strategisk resurs inom förvaltningen.

Digital förvaltning i internationellt perspektiv (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Källa: Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: