Till innehållet

En gemensam digital portal till Europa

EU-portalen Your Europe ska göra det enklare för privatpersoner och företagare att få information och utföra ärenden digitalt över gränserna inom Europa. Här hittar du information om EU-portalen och den EU-förordning som ligger till grund för portalen youreurope.eu.

Det här är EU-portalen Your Europe

Bakgrunden till den nya EU-portalen är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, som har förkortningen SDG. Den tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Portalen youreurope.eu ska göra det enklare för privatpersoner och företagare att få information om vad de behöver veta och göra vid till exempel arbete i ett annat EU-land än där man bor eller driva företag i ett annat EU-land än där företaget är etablerat. Allt detta ska erbjudas genom en gemensam digital portal på EU-nivå, youreurope.eu, som lotsar användare vidare till relevant information och digitala tjänster i varje EU-land.

Your Europe kommer ge privatpersoner och företagare tillgång till:

  • Information om lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller, till exempel när du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land.
  • Digitala tjänster för att utföra ett ärende, till exempel när du ska börja studera och ska ansöka om studielån i ett annat EU-land.
  • Hjälp och support som gör att du får stöd om du får problem i kontakter med olika offentliga aktörer i ett annat EU-land.

Detta gäller för ett stort antal utvalda områden, till exempel utbildning, arbete, pension samt starta, driva och avveckla ett företag.

Tidplan

12 december 2020

Myndigheter som berörs av SDG-förordningen ska tillhandahålla information och hjälp och problemlösningstjänster via Your Europe.

12 december 2022

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information och hjälp- och problemlösningstjänster via Your Europe.

12 december 2023

Myndigheter som berörs av SDG-förordningen samt kommuner och regioner ska tillhandahålla digitala tjänster helt online och en uppgift lämnas en gång.

Förordningen Single Digital Gateway

SDG-förordningen antogs 2018 och ska leda till en digital portal för privatpersoner och företagare till Europa, youreurope.eu. Eftersom det är en EU-förordning måste svenska offentliga aktörer följa den. För Sveriges del är det främst myndigheter, kommuner och regioner som behöver arbeta för att säkerställa att de, och i förlängningen Sverige, lever upp till kraven.

Informationsfilm om Single Digital Gateway

DIGG:s uppdrag som nationell samordnare

Varje EU-land ska ha en nationell samordnare och regeringen har utsett DIGG till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi är en ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de offentliga aktörer som berörs av SDG-förordningen. Kommerskollegium hjälper också till i arbetet.

DIGG har också fått ett kompletterande uppdrag att ta fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen. SDG-förordningen ställer krav på ett tekniskt system för bevisutbyte som grundar sig på principen att användare endast ska behöva lämna samma uppgift en gång och att uppgifter istället ska delas mellan olika myndigheter och organ i EU på användarens initiativ.